Wdrożenia systemów ERP

Wdrożeniami systemów klasy ERP Rewelia zajmuje się od początku swojego istnienia.

Od jakości wdrożenia zależy rozwój przedsiębiorstwa, w którym system ów jest implementowany. Program tej klasy obejmuje wszystkie działy firmy i niepoprawne wdrożenie jednej części ma wpływ na działanie pozostałych.

Dlatego błędem w sztuce byłoby wdrożenie, które przebiegałoby wprost na żywej tkance. Najpierw należy zapoznać się z firmą i ludźmi w niej pracującymi poprzez wizytę na tzw. analizie przedwdrożeniowej. Często porównujemy ją do wizyty u lekarza: by doktor mógł postawić trafną diagnozę i zastosować najlepsze leczenie musi najpierw poznać pacjenta, inaczej może dojść do tragedii. Tak samo jest w przypadku wdrożeń systemów informatycznych.

Mamy na swoim koncie zarówno małe jak i duże wdrożenia, z wielu niepokrywających się wzajemnie branż. Każde z nich uczy nas nowych rzeczy, a jednocześnie daje pole do wykorzystania posiadanej wiedzy.

Kluczem do sukcesu są ludzie stojący po obu stronach – zrozumienie potrzeb, rzetelne przedstawienie informacji oraz przejrzyste zadeklarowanie w jaki sposób problemy zostaną rozwiązane to rzeczy bezcenne rzutujące na to w jakim zakresie dobrodziejstwa systemu ERP zostaną później wykorzystane.

Szukasz wsparcia dla swojego ERP