Business Intelligence

Business Intelligence (BI) inaczej analiza biznesowa

Podstawowym celem BI jest wsparcie procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwach.

Zwykle wykorzystywany przez management średniego i wyższego szczebla oraz osoby zajmujące się controllingiem.

Business Intelligence

Business Inteligence jest zwieńczeniem wdrożenia systemu ERP w firmie. Implementacja i wykorzystywanie analiz biznesowych uporządkowanych przez analityków jest w wielu przedsiębiorstwach rzeczywistym celem do którego zmierza całe wdrożenie. Podstawową przewagą BI nad klasycznymi zestawieniami jest możliwość przygotowania ich wcześniej w określonym kształcie.

Raportowanie z wykorzystaniem Business Intelligence może zwracać uwagę użytkowników na najważniejsze dane czy alarmować o zrealizowaniu celów brzegowych.

Microsoft Power BI Report

W Rewelia wdrażamy Business Intelligence w oparciu o:

Analityka Power Query  + wizualizacje Power BI

Microsoft Powe BI Logo

Kostki OLAP + Tabele i wykresy przestawne Excel

Microsoft Excel Logo

Business Inteligence niezależnie od wybranej konstrukcji oraz formy wizualizacji to przede wszystkim zagregowanie wielu źródeł danych w jedno narzędzie analityczne.

Możemy zrealizować analizę w oparciu o dane z systemu Navireo ERP czy Subiekt oraz dołączyć do niego dodatkowe dane np. ze sklepu internetowego.

Takie raportowanie przede wszystkim pozwala na analizę wielu baz danych jednocześnie, dzięki temu możliwe jest podejmowanie decyzji nawet w oparciu o analizę sytuacji wielu firm czy oddziałów jednocześnie.

Szukasz wsparcia dla swojego ERP