Utrzymanie systemów

Utrzymanie systemów IT  (rów. konserwacja oprogramowania) – to najkrócej mówiąc modyfikacje oprogramowania po jego dostarczeniu mające na celu skorygowanie błędów służące poprawieniu wydajności lub innych własności systemów IT.

Do kluczowych problemów utrzymania oprogramowania w systemach it należą problemy zarówno zarządcze, jak i techniczne. Istotnymi kwestiami zarządczymi są: dostosowanie do priorytetów klientów, odpowiedni personel utrzymujący systemy, szacowanie kosztów.

Kluczowymi kwestiami technicznymi są: ograniczone zrozumienie, analiza wpływu, testowanie, pomiar stopnia możliwości konserwacji systemu i utrzymanie infrastruktury.

Utrzymanie systemu to głównie obsługa zgłoszeń serwisowych:

  • – obsługa zgłoszeń helpdesk’owych;
  • – diagnostyka, potwierdzanie i identyfikacja problemów zgłoszonych przez klienta;
  • – rozwiązywanie problemów lub nadzór nad realizacją zgłoszeń.

Szukasz wsparcia dla swojego ERP