Strategia rozwoju

W najbliższych latach Rewelia zamierza rozwinąć i udoskonalić swoją webową aplikację chmurową – Reweline, która to natywnie współpracuje z Microsoft 365 i integruje pocztę, zadania i kontakty. Na podstawie e-mail można utworzyć ofertę lub podłączyć wiadomość do istniejącej oferty. Program wspiera dodawanie wielowariantowych ofert czy indywidualne cenniki dla klientów. Reweline pobiera z subiekt GT cenniki, towary, kontrahentów oraz generuje ZK. Moduły aplikacji to: kontakty, wiadomości, oferty, zadania). Kolejnym modułem rozwijanym w aplikacji będzie budowa modułu produkcyjnego. Firma posiada niezbędne doświadczenie biznesowe pozwalające zaprojektować i wykonać aplikacje spełniającą oczekiwania klientów produkcyjnych. Z powyższym wiąże się wzrost sprzedaży produktów Microsoft, w którego skład wchodzi – Microsoft 365. Reweline to obecnie 5 modułów: SUPPORT EDI ECP CRM GATEWAY Kolejne dwa moduły są już zaplanowane. SUBSCRIPTION – moduł do rozliczania usług subskrypcyjnych (bilingowy). Prace już się rozpoczęły w I kwartale 2023 i planowe ukończenie to III kwartał 2023. PRODUCTION – moduł do zarządzania produkcją. Ma zastąpić nasz flagowy produkt „Produkcja GT” moduł powinien pozwalać zarządzać produkcją z poziomu przeglądarki WWW. Planowany start prac na IV kwartał 2024 planowana, a pierwsza pilotażowa sprzedaż III kwartał 2025.

Z roku na rok powiększa się też grono Klientów korzystających z Produkcji GT, rozbudowanego, wielopoziomowego programu do zarządzania produkcją stricte powiązanego z Subiektem GT, Subiektem Nexo i Navireo (programami firmy Insert, która posiada najwięcej sprzedanych licencji swoich programów w Polsce). Pomimo obecnej sytuacji gospodarczej w kraju, programy i usługi świadczone przez Rewelię (należy tu wspomnieć o skokowym przyroście godzin serwisowych świadczonych dla Klientów Rewelii) cieszą się niesłabnącym, dużym zainteresowaniem Klientów. Drzewo Klientów Navireo i Produkcji GT mocno się rozrasta i w tej to niszy należy upatrywać jasno obranego celu.

Szukasz wsparcia dla swojego ERP