Rada Nadzorcza

Głównym prawem i obowiązkiem Rady Nadzorczej jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym prowadzenie kontroli rachunkowej oraz nadzór nad działaniami Zarządu, pod względem ich racjonalności i celowości. Zgodnie ze Statutem Rewelia S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków

Aleksandra Piekut

Dr inż. z zakresu ochrony i kształtowania środowiska Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Od 2016r. pełni funkcję wicedyrektora ds. inwestycyjnych w firmie Leszek Piekut POLVIT, posiada bogate doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie nowych technologii związanych z aspektami ochrony środowiska i ekologii.

Kamil Szulc

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, studiów MBA Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Zarządzanie Jakością. Od 2011r. Inżynier procesu w firmie Stomil S.A. odpowiedzialny za nadzór i usprawnienie procesu technologicznego. Posiada doświadczenie zawodowe w opracowywaniu i kontrolowaniu procesów technologicznych oraz kierowaniu zespołami odpowiedzialnymi za ich realizację

Dawid Stablewski

Właściciel własnego przedsiębiorstwa, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Pełni funkcje członka rady nadzorczej w innych spółkach.

Mateusz Witkowski

Absolwent kierunku administracji i zarządzania na bydgoskim Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego. Od początku jego kariera biegła po ścieżce zarządczo – handlowej. Pracował m.in. w firmie ubezpieczeniowej czy też w firmie zajmującej się obrotem nieruchomościami. W 2017 roku pojawił się w eMarket S.A. gdzie obecnie jest prokurentem. Pilotował projekt eMarket China, zarządzał zespołem polsko-chińskim, miał pieczę nad całą dokumentacją handlowo-celną, zajmował się rozrachunkami i bieżącym zarządem spółki. W Rewelii odpowiada za sprawy dotyczące handlu i utrzymywania relacji z Partnerami oraz Klientami.

Mateusz Witkowski
Marcin Dembiński

Marcin Dembiński

Absolwent kierunku informatyki na Politechnice Poznańskiej oraz Politechniki Madryckiej (UPM). Już w czasie studiów rozpoczął współpracę z firmami potrzebującymi zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz rozproszonych systemów fiskalnych. Pracował m.in. w firmie handlowej eMarket S.A. zajmującej się importem i obrotem sprzętem komputerowym. W 2011 roku pojawił się w Rewelia sp. z o.o. gdzie obecnie jest dyrektorem działu technicznego. Uczestniczył w licznych wdrożeniach systemów ERP oraz integracji między systemami, a potem stał się szefem projektu systemu produkcyjnego - Produkcja GT, który jest jednym z flagowych produktów firmy Rewelia S.A. W Rewelii S.A. odpowiada za sprawy dotyczące szeroko rozumianych technologii IT oraz pilotowanie wdrożeń systemów produkcyjnomagazynowych.

Szukasz wsparcia dla swojego ERP